ข่าวทั้งหมด

pic
 • 24 ม.ค.
 • 2020

โครงการจัดประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2563

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นของตนเอง เข้าร่วมประกวด " โครงการจัดประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2563"
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 24 ม.ค.
 • 2020

การต้อนรับและประชุมร่วมกับตัวแทนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต และดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับตัวแทนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการด้าน Smart Agriculture
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 16 ม.ค.
 • 2020

การเรียนการสอนเกี่ยวกับรถไถเดินตาม

การเรียนการสอนเกี่ยวกับรถไถเดินตาม เพื่อช่วยพรวนดิน ยกร่อง เตรียมดินให้พร้อมสำหรับปลูกต้นทานตะวัน
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 08 ม.ค.
 • 2020

งาน “รวมพลังเพื่อเกษตรกลวิธาน”

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดงาน “รวมพลังเพื่อเกษตรกลวิธาน” โดยทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่นี้
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 08 ม.ค.
 • 2020

งาน “รวมพลังเพื่อเกษตรกลวิธาน” (เย็น)

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดงาน “รวมพลังเพื่อเกษตรกลวิธาน” เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรของภาควิชาฯ และสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 03 ม.ค.
 • 2020

สวัสดีปีใหม่ 2563

หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และภาควิชาโรคพืช
อ่านเพิ่มเติม...