pic
  • 08 ก.พ.
  • 2020

บรรยายและสาธิตในหัวข้อ “การใช้งานเครื่องตั้งเวลาระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ”

นายสิทธิพร มณีวรรณ ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ได้บรรยายและสาธิตในหัวข้อ “การใช้งานเครื่องตั้งเวลาระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ” แก่ประชาชนผู้สนใจ ในงานเกษตรแฟร์ 2563

ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ:

event
event
Views: 205