pic
  • 03 ก.พ.
  • 2020

บรรยายและสาธิตในหัวข้อ “ระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์”

ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ได้บรรยายและสาธิตในหัวข้อ “ระบบการให้น้ำแบบหยดและแบบมินิสปริงเกลอร์” แก่ประชาชนผู้สนใจ

และเปิดคลีนิคให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ “ระบบการให้น้ำ” ในงานเกษตรแฟร์ 2563

ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ:

event
event
Views: 147