pic
  • 24 ม.ค.
  • 2020

โครงการจัดประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2563

24 มกราคม 2563

 

ด่วน!!! กิจกรรมดีดีปีละครั้ง

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นของตนเอง เข้าร่วมประกวด " โครงการจัดประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2563" จัดโดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 มกราคม 2563 สามารถดูรายละเอียดได้จากภาพประชาสัมพันธ์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1922-4525

 

อัลบั้มภาพ:

event
Views: 224