pic
  • 12 ก.ค.
  • 2020

โครงการ "รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด" ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

จัดโครงการ "รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (KU80)

โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษา ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเกษตรกลวิธาน

 

Views: 632