pic
  • 23 มิ.ย.
  • 2023

โครงการ "รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด" ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จัดโครงการ "รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด" ประจำปีการศึกษา 2566 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร (KU83)

โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษา ทุนการศึกษา
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 302 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

โอกาสนี้ ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเกษตรกลวิธานค่ะ

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 291