pic
  • 22 มิ.ย.
  • 2024

โครงการ "รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด" ประจำปีการศึกษา 2567

 
 
WELCOME AGGIE 84 AST 6 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
 
ร่วมจัดกิจกรรม "รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด" ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ในหลักสูตร (KU84) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 302 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ในการนี้ผู้บริหารภาควิชา คณาจารย์ และนิสิตรุ่นพี่ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษา ทุนการศึกษา
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และนิสิตรุ่นพี่ร่วมให้คำแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน
และการใช้ชีวิตในรั้ว มก. ให้กับรุ่นน้อง
 
โอกาสนี้ ขอต้อนรับนิสิตใหม่ AST6 AGGIE84 ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเกษตรกลวิธานค่ะ 

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 43