pic
  • 01 มิ.ย.
  • 2020

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ร่วมกับกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 มิถุนายน 2563 รับเพียง 50 สถานประกอบการเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพิชฎา เบอร์ติดต่อ 090 768 5993

อัลบั้มภาพ:

event
event
Views: 482