pic
  • 21 พ.ค.
  • 2024

นิเทศและร่วมชมการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกงานในหลักสูตรฯ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 พฤษภาคม 67
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร
ได้ไปนิเทศและร่วมชมการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกงานในหลักสูตรฯ
ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี
 
โดยการฝึกงานในครั้งนี้ นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงาน ในส่วนงาน
- เกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา
- เกษตรทฤษฏีใหม่
- นวัฒกรรมพืชสวน
- ระบบโครงสร้างพืนฐาน
- เกษตรสมัยใหม่พืชไร่
 
ถือเป็นการฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะผ่านการปฏิบัติงานจริง
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร และเทคโนโลยีระบบเกษตรอย่างครบวงจร

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 33