pic
  • 15 ก.ย.
  • 2020

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

โดยมีคุณวุฒิ ปริญญาเอก
ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
ทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร ระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบเกษตร

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-3482

Views: 381