pic
  • 04 ธ.ค.
  • 2023

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตรบนพื้นที่สูงและเกษตรผสมผสาน

 

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2566

นิสิตหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน รวม 100 คน ได้ศึกษาดูงานระบบเกษตรพื้นที่สูง
ทางด้านกาแฟ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด และไหม ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่การปลูก จนถึงการแปรรูป
รวมถึงการบริหารจัดการฟาร์ม และการตลาด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 274