pic
  • 08 มี.ค.
  • 2023

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน พานิสิตไปดูศึกษาดูงาน

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566
ภาควิชาเกษตรกลวิธานได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีระบบเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ จากสถานประกอบการจริง
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ทางภาควิชาฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
- คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี
- วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค จ.ชลบุรี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
- บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี
- สวนนวลทองจันท์ จ.จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
 

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 187