pic
  • 24 ส.ค.
  • 2023

80 ปี...คณะเกษตร

 
 

80 ปี...คณะเกษตร 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย  วิชาการ และผลิตภัณฑ์

ในงานวันสถาปนาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 80 ปี  

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 

 

 

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 308