ข่าวประชาสัมพันธ์

pic
 • 21 พ.ค.
 • 2024

นิเทศและร่วมชมการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกงานในหลักสูตรฯ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร ได้ไปนิเทศและร่วมชมการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกงานในหลักสูตรฯ ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 16 พ.ค.
 • 2024

นิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีเทคโนโลยีระบบเกษตร)

ช่วงปิดเทอม (เม.ย.-พ.ค.) ของทุกปี นิสิตหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร ชั้นปี 3 (กำลังจะขึ้นปี 4) จะไปฝึกงาน นำทักษะและความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน ไปใช้จริงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง และเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ตรง เพื่อเสริมสร้างทักษะ เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง และเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 12 มี.ค.
 • 2024

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตพืชอาหารสัตว์ (Fodder Chain Management)

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตพืชอาหารสัตว์ (Fodder Chain Management) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ วันที่ 3-4 เมษายน 2567 ณ ห้องสัมมนา 2 อาคารฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 09 ก.พ.
 • 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรมประกวดเครื่องจักรกลเกษตร ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

วันที่ 7 ก.พ. 67 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประกวดเครื่องจักรกลเกษตร ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “เครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ขับเคลื่อนเกษตรไทย”
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 26 ม.ค.
 • 2024

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกการประกวดเครื่องจักรกลเกษตร

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกการประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567 คณะกรรมการได้พิจารณาผลการตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้ว จำนวน 8 ผลงาน
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 06 ธ.ค.
 • 2023

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2567 หัวข้อ “เครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ขับเคลื่อนเกษตรไทย”
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 04 ธ.ค.
 • 2023

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน นำนิสิตเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบเกษตรบนพื้นที่สูงและเกษตรผสมผสาน

นิสิตหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้ศึกษาดูงานระบบเกษตรพื้นที่สูงทางด้านกาแฟ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด และไหม ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 06 พ.ย.
 • 2023

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 12 ต.ค.
 • 2023

Congratulations

คณาจารย์และนิสิตสาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ทุกชั้นปี  ได้ร่วมกันเเสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม...
pic
 • 24 ส.ค.
 • 2023

80 ปี...คณะเกษตร

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย วิชาการ และผลิตภัณฑ์ ในงานวันสถาปนาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 80 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...